Enroll

CHILDS INFO

SCHOOL ADDRESS

MOTHERS INFORMATION

FATHERS INFORMATION

TERMS & CONDITIONS

You (Parent/ Guardian) hereby commit to pay the monthly class fees on or before the 7th of each month, from February to November(holidays included). You commit to pay fees in advance and that you will give one months notice when your child stops classes. You acknowledge and agree that if you don't pay the fees for two successive months, your childs classes will be stopped unless alternative arrangements are made.

 

TERME EN VOORWAARES

U (Ouer/ Voog) onderneem hiermee dat u die maandelikde klasfooi sal betall voor of op die 7de dag van elke maand, van Februarie tot November (vakansies ingesluit). U verstaan en stem in dat indien alle fooie vir twee agtereenvolgende maande nie betaal word nie, dat u kind/kinders nie meer die klasse sal kan bywoon tensy u 'n alternatiewe reeling tref nie, en dat u een betaalde maand sa kennies gee indien u kind die klasse nie verder sal bywoon

 

BANKING DETAILS/ BANK BESONDERHEDE

Account Name: Kyrios 4 Kids

Account No: 1058931458

Account Type: Nedbank Current Account

Branch Code: 144046